-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۶, سه‌شنبه

یک سند دردسترس که قابلیت «افغان فیلم» را نشان می دهد

 

نهادی که دراستفاده از یک دوربین درمانده، چطور ادعا دارد که «افغان فلم» فیلم ها ساخته! کجا است آن فیلم ها که خلایق خبر ندارد؟ افغانستان هیچ گاه تولید سینمایی نداشته؛ هرچه بوده، غیراستاندارد، فاقد ادبیات و در بهترین حالت، تبلیغات وپروپاگند سیاسی درمقاطع کوتاه.

رحمان میرزاده نوشت: وا ویلا؛ کمره سینمای که ده سال پیش ۱۵۰ هزار دالر آمریکای برای افغان فلم خریداری شده بود، تا هنوز کسی در افغانستان قادر نشده تا با این کمره،  فلم ضبط کند.