-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۹, سه‌شنبه

ما مسلمان ها چه رقم هستیم!؟

 

استاد یعقوب یسنا

کشته‌شدن یک معلم فرانسوی توسط یک مسلمان کم کم موجب دیدگاه واقعی‌تر بین مسلمانان و اروپاییان خواهد شد. ما مسلمانان از کشورهای خود فرار کرده اروپا می‌رویم. اروپا که رفتیم سوسیال (معاش و خدمات اجتماعی رایگان) و سایر سهولت‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی دریافت می‌کنیم اما علیهِ ارزش‌های اروپایی تبلیغ منفی راه می‌اندازیم؛ حتا دست به خشونت‌های مذهبی و... می‌زنیم. اگر از ارزش‌های اروپایی متنفر ایم و مدافع سرسخت دین و مذهب خود استیم، چرا به کشورهای اروپایی می‌رویم؟ در کشورهای خود بمانیم و با ارزش‌های خود زندگی کنیم.

اروپایی‌ها را جای خود قرار دهیم که آنها به کشورهای ما مسلمانان بیایند؛ فکر کرده‌ایم برخورد ما با آنها چه خواهد بود؟ نخستین توقع ما این است‌ که آنها کافر استند، اگر می‌خواهند در کشورهای ما زندگی ‌کنند باید مسلمان شوند. این توقع به نظر ما اسلامی‌ترین و انسانی‌ترین توقع است.

ما مسلمانان نیز بنابه مذهب و دین آنها نسبت به مذهب و دین آنها کافر ایم اما آن ها از ما چنین توقعی ندارند که تغییر دین بدهیم. این‌که اروپایی‌های از ما چنین توقعی ندارند، این از گنجایش ادیان آنها و درکل از گنجایش ادیان نیست، بلکه این از گنجایش لیبرالیسم، سکولاریسم و فلسفه‌های معاصر سیاسی است. 

بهتر است برخورد اروپایی‌ها با ما مسلمانان واقعی‌تر باشد و توقع ما نیز از آنها بر اساس واقعیت‌ها و ارزش‌های اروپایی باشد.