-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۵, سه‌شنبه

هشتگ حق من چی می‌شود؟/ به زودی...


اولین هدف نهفته در این کار همانا، نشان دادن زن امروزی به طالبان است.مقدمه:

زنان پس از دوره سیاه طالبان و به میان آمدن حکومت جدید، بذری بودند که سر برآوردند و قد کشیدند و حضور خود در جامعه را به اثبات رسانیدند. ثابت کردند که زنانی بنا به تفکر طالبان "ناقص‌العقل" می‌توانند دوشادوش مردان کار کنند، وزیر شوند، وکیل شوند، وارد دانشگاه‌ها و محیط کار شوند و اول نمره آزمون رقابتی کانکور شوند.

زنان هم نسل من زنان استند که در سایه دموکراسی بزرگ شدند، آموختن و مبارزه کردند، زنان هم نسل من هزاران چالش را پشت سر گذاشتند، وارد جامعه شدند، از موانعی خانواده گرفته تا خیابان آزاری و نپذیرفتن در جامعه را عقب زدند و رسیدند به نقطه که امروز ایستاده اند. اگر طالبان بیایند و همه دست‌آورد زنان را نپذیرند، من نمیتوانم آینده زنان تصور کنم که چقدر سخت و عذاب آور خواهد بود؛ بنا جلو ضرر را باید از قبل گرفت.

"حق من چی می‌شود؟" چیست؟

این اسم یا اسم با مسماتری که بعدا انتخاب میشود، هشتکی است که در صفحات مجازی با نشر یک ویدویی از هر زن فعال راه انداخته میشود، تا فضای مجازی و از طریق آن رسانه‌ها را وا دارد که صدای زنان و آنچه که در این ویدیوها میخواهند را به گوش هیات مذاکره کننده و جامعه جهانی برسانند که طالبان و باداران آن ها را وادار کنند تا حق زنان در گفتگوهای صلح در نظر گرفته شود.

کار شیوه:

هر زن یک ویدیوی یک دقیقه ثبت کرده و خواسته هایش را در این ویدیود مطرح می‌کند، این زنان بیشتر کارها و رفتار های زنانه را برجسته کرده از طالبان می‌پرسند که من این استم، حق من در این مذاکرات چی می‌شود؟ و آن را با هشتک "حق من چی می‌شود" در صفحات مجازی نشر می‌کنند.

برایند:

اولین هدف نهفته در این کار همانا، نشان دادن زن امروزی به طالبان است، زنی که چادر نمی‌پوشد، درس میخواند، دوشادوش مردان کار می‌کند، دعوای رسیدن به ریاست این کشور را دارد و رقیب اصلی مردان در تمام عرصه های اجتماع استند.

دومین هدف، همرایی خود از جمهوریت و نظام برحال کشور را نشان می‌دهد. ادعای طالبان این است که زنان از روی مجبوریت همسویی خود با حکومت برحال را نشان می‌دهد و اگر نظام طالبانی حاکم شود تمام زنان لبیک گفته چادری پوشیده و در خانه‌ها خواهند نشست؛ ما انزجار خود از این فکر و حکومت طالبانی را نشان خواهیم داد، طالبان باید بدانند که زن امروز به عقب بر نخواهد گشت.

و سومین هدف هم نشان دادن همسویی تمام زنان مبنی بر اینکه تحت هیچ شرایطی زن امروز حاضر به گذشتن از حق خود و دست آوردهای دو دهه‌ی اخیر نیستند.