-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۹, جمعه

اعتقاد را با رشوه نمی توان خرید


دنیای اسلام از پوتین تا محمد

 رئیس جمهور گردن کلفت چچن اعلام کرده است که از شهروندان چچین هر کسی که نام پسر نوزادش را محمد بگذارد، مبلغ ۱۵۰۰ دالر جایزه نصیب می شود. دنیای اسلام هم به راستی چقدر متناقض و کم توان شده است که حتی برای نام گذاری دل خوش می کند و هزینه مادی می پردازد!

درهمین حال، دردارالاسلام افغانستان یک خانواده از امت نبوی، که معلوم نیست چه به سرش زده، مفت و رایگان دو پسران خوردسال خود را بارک اوباما و پوتین نام گذاشته اند. حال بیائید حساب کنید که رئیس جمهور پهلوان هیکل چچن درچه هوایی سیر می کند و این خانواده ساکن دایکندی چه نگاهی به زنده گی دارد.

مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بی جهت نگفته که دنیای اسلام درگیر یک بحران شده است.