-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۰, سه‌شنبه

شماری از کارمندان بانک مرکزی فارغ مدرسه های پاکستان اند

 

نسیم اکبر

کارمندان بانک مرکزی و بعضی ادارات دولتی دیگر باید جدا بررسی و شناسایی بیشتر شوند چون عده ای از کارمندان رسمی ادارات دولت افغانستان از مدرسه های پاکستانی فارغ شده اند و در رده های پایین، وسط و بالای حکومت مقرر شده اند.

یکی از احتمالات چکونگی ترور یما سیاوش و دیگر کارمندان نخبه دولت میتواند نفوذ طالبان بالای همین ها در ادارات دولتی افغانستان باشد. 

شک آن میرود که عده ای ازین ها افراد نفوذی و گماشته شده طالبان و ای اس ای باشند و این گونه ترور های هدفمند را به دقت سهولت بدهند.