-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۵, پنجشنبه

جشن و پایکوبی درکابل و تهران

 پیروزی جوبایدن درانتخابات امریکا یقینی شده می رود و رنگ زردی و آسیمه حالی ترمپ مشهود است و همزمان تصور می شود که درارگ کابل و بارگاه آیت الله خامنه ای، جشن شادمانی برپا است. به نظر می رسد که دعای طالبان تروریست برای بقا و صحت مندی ترمپ مستجاب نگردید.

جنگ از گذشته دوام داشت و بعد ازین هم مداومت خواهد یافت. اما سه نشانۀ ذلت و محکومیت بر جبین این فرقۀ ضاله (طالبان) تا ابد نقش بسته است. پیمان ننگین با امریک وختم غزا، اعلام جواز به کشتن مردم مسلمان، نرسیدن به ارگ و گسترش مقاومت ملی