-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۹, دوشنبه

تخریب سینما، برابر با انتحار است

 رویا سادات، کارگردان سینمای اندیشمند
سینما پارک مجموعه از یاد های زیبای یک نسل است.

زنی که سال‌های زیاد عمرش را در جنگ و ناامنی سپری کرده است برای من نوشته هر وقت که گذرم به شهر نو میفتد با دیدن سینما پارک شوق و امیدی در دلم می نشیند، فیلم های کلاسیک چون برباد رفته، ال سید، فیلم های جیمز باند،  ده فرمان و غیره را در همین سینما دیدیم...شنیدن خبر تخریب سینما پارک به اندازه یک انفجار و انتحار در دلم وحشت ایجاد کرد و بحال امروز مان گریستم، اگر رفا و امنیت ان زمان نیست حد اقل خاطرات مان را زیر آوار نکنند...»

نقل قول این زن، مادر بسیار تکان دهنده است!!!

بدون شک سینما پارک خاطره جمعی و میراث مشترک فرهنگی-تاریخی همه است...

سینما نماد فرهنگ و فرزانگی مردم است نباید تخریب شود. «هرجا که بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت».  

من هنوز امیدوارم این تخریب نخواهد بود حتما ترمیم می کند چون از باور من بیرون است.

سینما را تخریب نکنید.