-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۴, شنبه

پیپسی سازو سرود یا خر کردن مردم؟!

 

میاخیل مسعود

آقا یا خانم پپسی ساز و سرود!


این بساط خر کردن مخاطب را جمع کنید. یا درست و حسابی و بی دروغ موسیقی تولید کنید یا این دوکان مسخره را ببندید!

زیرا که:

۱- پلاتفرم های ازین گونه مخصوص اجرای زنده موسیقی ست نه لب جنباندن و اکت و ادای خواندن در آوردن.حداقل به حداقل های مدلی که از آن کپی کردید وفادار بمانید.

۲- گروه نوازنده گان را اینقدر تمسخر نکنید. نوازنده گیتار را وادار نکنید از گیتار الکتریک اش صدای ماندولین یا دمبوره دربیاورد و اکت اش را بکند. در صحنه هیچ ویولونی وجود ندارد اما در آهنگ ملودی بوسیله ویولون نواخته شده و... بیشمار دروغ های دیگر اینچنینی!

۳- ادای تنظیم و ارکستراسیون درنیاورید، احمق ترین بیننده ها هم حالا می توانند بفهمند که کل قطعه قبلن در کانتینر باربد ثبت و تنظیم و افکت گذاری شده است

۴- به خواننده افترا نزنید، صدایش را بوسیله ی انجن های سافت ویر های موسیقی در کامپیوتر پالش کاری و سرکاری نکنید.این کار افترا زدن است، افترای اینکه: این آدم صدای کوک و قوی دارد!

۵- وقتی جایی در آهنگ مثلن صدای دهلک شنیده نمی شود؟ کدام پرودیوسر احمق تصویر دهلک نواز را نشان می دهد که در حال نواختن است؟ نیازی نیست همه نوازنده گان در کل آهنگ در حال نواختن باشند. اینقدر چیپ و مسخره نباشید. حالا که ادعای ارنجمنت دارید، در تصویر نیز به آن وفادار باشید.

۶- کوک استدیو بخوره به فرق شما و آن اسپانسر بی سواد مسخره تان! اینقدر ایگ سلیتر تان را روی یک نوع موسیقی فشار ندهید، ده ها جوان با استعداد در گرایش های دیگر موسیقی در کابل و ولایات داریم. هی همین نوع موسیقی را به حلق بیننده فرو نکنید

۷- به خواننده و نوازنده ها سفارش نکنید که اکت های بچه و دختر فلم های هندی را بکنند، لباس های دلقک وار نپوشانیدشان، بگذارید خودشان باشند، هر چی که هستند!

۸- خواننده فقط یک اپراتور است نه بیشتر، به جای این همه پروموت کردن نام خواننده، مشخصات سازنده آهنگ و سازنده موسیقی را بنویسید.

این جرثومه ی حقارت را ببندید!