-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۷, سه‌شنبه

عقل شما چی می گوید؟ سینما پارک را اشرف غنی قصاص کرد یا امرالله

داوود سلطان زوی طرفدارتخریب سینما نبود؛ اما صلاحیتش گرفته شده بود.

نبیل مسکینیار، آدمی نیمه طالب، کمی شهروند، و بیشترعصبانی بالای کون ومکان، در برنامه «گپ از گپ می خیزد»، امرالله صالح را «رامبوی اشرف غنی» لقب داد؛ اما در ادامه گفت که «این بیچاره مسکین»- اشاره به امرالله- به وسیلۀ اشرف غنی این سو و آن سو دوانده می شود.  دنبالۀ جملۀ نا تمام مسکینیار این است: رامبوی غنی، بدون غنی حتی سرفه نمی کند؛ چه رسد به تخریب سینما پارک که سرپیچی ییست عظیم و رامبو را نشاید به آن توسل جستن.

امرالله یک پیشمرگ وفاداراست و این خصیصه را حاضر است با ناخن هایش درصخره نقر کند و با خون خود دربرگۀ زمان مسجل بدارد.

 درین جا، اشرف غنی درنقش اسامه بن لادن ظاهر می شود.  زمانی  اسامه بن لادن در شورای مرکزی طالبان، با اشاره به تندیسه های تاریخی بامیان گفته بود که «تخریب کنید.» با انهدام مجسمه ها، انزوای کامل طالبان درعرصه بین المللی رقم خورد و حکومت سراسرجهل از دست شان رفت. درآن زمان، همه ای دنیا علیه طالبان شوریدند؛ اما زمانی که خبر سلاخی سینما پارک به گناه نا کرده، به وسیلۀ گزارش نگار«ششم ونیم» درشبکه عمومی شناور گردید، از روشناسان عرصۀ هنر وفرهنگ، درکنارهزاران تن فرد مسوول، این تنها فرهاد دریا بود که مجدانه قدم جلو نهاد و انگشت رسالت به رسم هشدار بلند کرد. همو بود که با دو بار برحذر داری و اتمام حجت، امرالله صالح را به توقیف خانه تاریخ فرستاد.

سینما پارک پیش از رسیدن بلدوزر های امرالله صالح، « ازشرم فرو ریخت.» سینما دیگرتحمل تماشای بلاهت، هیستری و خود سری اشرف غنی و همرکابش امرالله در عصر آشفته بازاری را نداشت. حتی گزارش شده که داوود سلطان زوی به هیچ وجه طرفدار انهدام سینمای شهر نو نبود.

گریاد تان باشد، بعد از شکستن بت های بامیان، کوفی حنان دبیرکُل سازمان ملل متحد درآن زمان اعلام کرد که طالبان با این کار، درواقع به خود شان ضربه زدند. مصداق گفتارکوفی حنان، سر به تالاق شدن طالبان بود. یاد تان باشد که تخریب بی دلیل سینمای معروف پایتخت، و اکنون مزه مزه کردن نام کابل ننداری، به امرالله صالح بسیار گران تمام خواهد شد. تخریب یک بنای شهروندی به نام وی ثبت شده وبسنده است تا آخر حیات همین بار را بردوش بکشد.

تخریب سینما پارک با توجیهات امنیت شهری، همانا و صلح مسلح با گلبدین حکمتیار از سوی غنی همانا که نتیجه معکوس هر دو، همسان بود که نا امنی روانی را دو برابر کرد.