-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۲, دوشنبه

همایش نوع جدید طالبان در مزارشریف

 


روبرداشت گزارش از برگه یعقوب آزرده

عکس های اردوغان/ طالبان جوان به حضور زنان در همایش اعتراض کردند. مغزهای خلایق را دستی مرموز به جوش آورده است.خشم شماری از علما وطلاب علوم دینی علیه بانوان که در همایش اعتراضی در شهرمزارشریف اشتراک نموده بودند.

علما وطلا ب علوم دینی وشهروندان مزارشریف صبح امروز درجاده مسعود(قهرمان ملی کشور) دریک همایش مسالمت آمیز اهانت امانویل ماکرون ریس جمهور کشور فرانسه به پیامبر اسلام را محکوم وآنرا شرم آورخواندند.

همایش اعتراضی که توسط خواجه شریف الله صدیقی خبرنگار موفق ولایت بلخ به پیش برده می شد با تلاوت آیات از کلام الله مجید توسط قاری خوش صدا محمد نایب نایاب آغاز گردید.

 علما وشخصیت های مطرح بلخ که در جایگاه قرار داشتند؛ همه از جایگاه بین  احتجاج کننده ها آمده ودرصف واحد قرار گرفتند که درجمع آنها بانو ریحانه سادات عضو شورای ولایتی بلخ، بانو فریبا احمدی رئیس ناحیه پنجم شهرداری مزارشرف ودو دختر خانم جوان دیگر نیز وجود داشتند.

سخنرانان بعد از معرفی گرداننده هریک مولوی ذبیح اله حقجو معاون شورای علمای بلخ، حجت الاسلام شیخ عبدالله رفیعی عضوشورای علمای شعیه، داکتر محمد افضل حدید ریس شورای ولایتی بلخ به نوبت خویش  صحبت کرده، عمل غیر اخلاقی ومدنی رئیس جمهوری فرانسه را محکوم کردند؛ همچنان هر لحظه به جمع همایش گران طلاب مدارس علوم دینی افزوده گردیده فریاد وشعار ها افزایش می یافت.

همچنان درهمایش علاوه بر شعار های محمد رسول الله، عکس های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز دیده می شد تا سرانجام چند نفر اقدام به جمع آوری عکس ها نمود وگاهی جمع کننده گان عکس با پرخاش حامل عکس اردو غان مواجه می گردیدند... القصه عکس های اردوغان از همایش جمع آوری شده وبرنامه مطابق اجندا پیش میرفت.

 نوبت سخنرانی به سید شمس الدین سادات رئیس شورای ولایتی حزب جنبش ملی اسلامی در بلخ رسید موصوف به جایگاه قرارگرفته وصحبت را با حمد وثنا نثار پیامبر اسلام آغاز کرد.

 یک بار از ساحه شمالی همایش یک طالب جوان خشمگین فریاد زد که حضور زنان در تظاهرات آنهم در صف اول بین مرد ها جایز نیست؛ باید زن ها خارج شوند وده ها طالب جوان وخون گرم از موضعگیری وی حمایت نمودند 

یکی به رد گفته های طالب جوان که لنگی ویا عمامه سیاه به سرداشت ویکی به حمایت از گفته های وی سر وصدا را ایجاد نمود ویک شورو هلهله  درهمایش به وجود آمد؛ حال وفضای مراسم اعتراضی به هم خورده وسخنان آقای سادات فهمیده نشد که چه می گفت... نبض همایش دیگر گون شد وشعار های تند وداغ علیه کفار، خارجی ها از هرسو ی همایش بلند میگردید تاجایی که مانع سخنرانی وگرفتن صدای سخنران در کامره های خبرنگاران می شد.

یک جوان که ریش و سیاه داشت مقابل کامره ها وکنار استیژ سخنرانی چنان باخشم ونفر علیه کفار شعار می داد که برنامه سخنرانی را مختل می کرد تا سرانجام، مه ونجیب فریاد از تلویزیون آریانا  از وی خواهش نمودیم که ما صدای سخنران را ثبت کرده نمی توانیم شعار را بس کو.

سرانجام بانوان به عنوان اعتراض از صف نخست همایش دوباره به صفحه وجایگاه رفته وهریک چیز هایی می گفتند ولی دربین هیاهوی مردم فهمیده نمی شد تنها بانو فریبا بافریاد بلند صدا کرد که تو از وجود یک زن به دنیا آمده ای. 

همایش  اعتراضی با قطعه نامه شش ماده ای  توسط امیر محمد ضیایی معاون شورای اخوت به فرجام رسید و اعتراض کننده گان خشم گین وجوان های خون گرم  عکس ریس جمهورفرانسه را به عنوان اعتراض به آتش کشیدند.