-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۷, شنبه

چه آفتی به جان هرات باستان افتاده است؟ اعلامیه شورای سرتاسری ایماق های افغانستان در پیوند به تخریب
آرمگاه حضرت سلطان غیاث الدین غوری توسط مولوی خداداد صالح خطیب مسجد جامع هرات و ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات!


پنجشنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۹

باتاسف اطلاع حاصل نمودیم که اشخاص کینه دوز به فرهنگ و آثار تاریخی ملیت بزرگ ایماق قصد دارند قسمت از آرمگاه حضرت سلطان غیاث الدین غوری را که در کنار مسجد جامع هرات موقیعت دارند تخریب کنند و یکی از آثار تاریخی ملیت بزرگ ایماق را محو نمایند که این عمل ایشان دشمنی آشکارا با هویت و نماد تاریخی ملیت بزرگ ایماق است.

بدین مناسبت شورای سرتاسری ایماق خود را میراث دار این آثار تاریخی دانسته از حکومت محلی هرات ، از حکومت مرکزی افغانستان ، وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان جلوگیری این عمل فرهنگ ستیز و ناشایست شخص مولوی خداداد صالح و ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات گردیده ، تمنا داریم که عاملین چنین قصد نفاق افگن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردند.

ایماق تباران سالهاست که در کنار ساییر اقوام شریف افغانستان برادر وار زیست دارند و به نماد های تاریخی همه اقوام حرمت و احترام دارند و ما متمنی احترام از طرف ساییر اقوام به فرهنگ و تاریخ خویش هستیم. 

کمیته مطبوعات شورای سرتاسری ایماق های افغانستان