-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱, شنبه

انفعال افغان ها

 صبرینا ثاقب همراه با احمد ولی مسعود درگفت و گو با بی بی سی شرکت کرده و در بارۀ نظرات جوبایدن نسبت به افغانستان گپ می زدند. به نظرم صرینا ثاقب از هر نظر هنوز در زمان حامد کرزی زنده گی می کند و درخواب همان زمان غرقه است. هیچ معلوماتی دربارۀ مساله مورد بحث ارائه نتوانست.