-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۵, چهارشنبه

روسیه می‌گوید ناو آمریکایی را دریای جاپان بیرون رانده

از رشته خبرهای مهم

روسیه می‌گوید پس از آنکه یک ناوشکن آمریکایی وارد آب‌هایش در دریای ژاپن شد، کشتی‌های جنگی خود را برای بیرون راندن این ناو به کار گرفته. مسکو گفته این ناو آمریکایی در خلیج پتر کبیر دو کیلومتر وارد آب‌های سرزمینی‌ روسیه شده بود.

نیروی دریایی آمریکا هرگونه تخلف را تکذیب کرده و گفته کسی ناوش را از آن آب‌ها "بیرون نینداخته".

وزارت دفاع روسیه می‌گوید در صورت نیاز کشتی‌های جنگی‌اش به ناو آمریکایی می‌کوبیدند و به بیرون آب‌ها هلش می‌دادند.