-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۹, دوشنبه

شاید بین بایدن و ترمپ در بحث افغانستان تفاوتی پر رنگ را شاهد نباشیم

 جوبایدن دشمن سرشناس روسیه درچند جبهه داخلی و خارجی باید بجنگد و پیروز شود. سوال این است که پیروز می شود یا «دنده خور» می شود!؟ با توجه به وضعیت رو به وخامت درپسا توافق طالب- خلیلزاد، گذاره جو بایدن با چالش های سختی رو به رو خواهد بود. بعید است یک قلم همه دست آورد های خلیلزاد را زیر سوال ببرد. اصلاً بایدن دربحث افغانستان، ترمپ تر از ترمپ است. هرگاه نرمش ها و عقب نشینی هایی در برابر ایران از خود ظاهر بسازد، فوری تأثیرآن درافغانستان احساس شدنی است. مذاکرات و تماس های امریکا با طالبان کماکان دوام می یابد و مثل همه، بایدن هم نمی داند که عاقبت کار چه گونه شکل می گیرد.

احتمالاً یگانه نشانه تازه درسیاست امریکا نسبت به افغانستان، کشیدن قیزۀ پاکستان و لشکرنیابتی اش در جنگ افغانستان است؛ آن هم از بیم آن که زمینه به دست اندازی های فعال تر هند، ایران و روسیه فراهم نشود. اگر لجام پاکستان را نگیرد، تشدید جنگ، افزون بر تحمیل مخارج سنگین به امریکا، خطراتی را متوجه پایگاه های آن کشور نیز ساخته می تواند.