-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۴, سه‌شنبه

آقای صالح! به جای «نوشیدن اطلاعات»، گزارش می نوشی!


سقوط این جماعت/ شلیک کاتیوشای لفظی عطا نور به بلنداژ قبلاً فروریختۀ امرالله صالح

 آقای اطلاعات!

به اطلاعات من هم شک نکنید؛

بارها ادعا کرده اید که اطلاعات شما‌ دقیق است، اما فرق میان اطلاعات و گزارش دهی را هنوز ندانسته اید. اطلاعات قبل از وقوع رویدادی به دست می آید و آنچه شما از وقوع رویداد ها اتفاق افتاده نشر میکنید، گزارش است نه اطلاعات. بهتر است وقت‌«نوشیدن اطلاعات» گزارش را ننوشید که به صحت تان مضر است. 

آقای صالح!

اشتباه نگیرید که میان تحویل گرفتن و متوجه ساختن کسی به خطایش، فاصله زیادی است، لطفن جوگیر نشوید. معاونیت ریاست جمهوری وقار، صلابت و سنگینی نیاز دارد که کاش در این دور هم آن را شاهد بودیم. 

به قول برادر گرامی الله گل مجاهد متوجه باشید با من اشتک بازی نکنید که طرف شما بخشی از تاریخ این سرزمین است. 

میخواهم به شوخی ولی جدی بگویم؛

من هیچ غلام بچه یی را به خود سیال نگرفته و نمی گیرم. غلط نکنید. به صحبت های من دقت کنید، من شما را فرد دوم ارگ خطاب کردم، نه فرد دوم کشور. باد خس و خاشاک را باخود می آورد همانطوریکه شما را تا اینجا آورد. ورنه نه سهمی در جهاد داشتید و نه مقاومت ‌نه هم آدم مطرح و صاحب فهم بودید. تنها چند روزی در بخش نظامی سفارت افغانستان در دوشنبه امور کمپیوتر را بدوش داشتید و در جریان سفر زنده یاد مارشال محمد قسیم فهیم و این
جانب به فرانسه مسولیت ترجمانی را داشتید.