-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۸, چهارشنبه

بحث بسیج ملی بالا گرفته است

 به منظور پاسبانی از هستی و ارزش های افغانستان، اخیراً درمباحث سیاسی از «بسیج ملی» سخن گفته می شود. 

دشمن با بی رحمی وارد میدان است و بی رحمانه باید با وی مقابله شود.

من در گفت و گوی رحمت الله نبیل نیز اصطلاح «بسیج ملی» را شنیدم. تردیدی نیست که توافق با طالبان درچهارچوب توافق نامه یک جانبه با امریکا، چیزی به نام جور آمد و همگرایی وجود ندارد و نیروهای مقاومت ملی پویایی های مقدماتی خود را برای مقابله با یورش های جدید طالبان در پنجشیر و بسترهای شمال آغاز کرده اند. اما بسیج ملی، ستاد مرکزی اش درکجاست؟

این طورپیداست که هر ولایت به شمول پایتخت، ستاد مقاومت ملی خود را تشکیل خواهد داد. چنین قرارگاه ها درحال ایجاد هستند. رحمت  الله نبیل می تواند یکی از بازوان قایم ستاد بسیج ملی درکابل باشد؛ اما نبیل بدون همسویی با مراکز کوهستانی و حساس مقاومت ملی، کاری از پیش نخواهد برد. وی همیشه آماج شبکه های پاکستان و ستون پنجم دشمن است. نبیل پل اتحاد بین محورهای مقاومت ملی است.