-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۳, سه‌شنبه

سرکوب دشمن یا دفاع فعال احمقانه؟

 جان تروریست ها را بیمه می کنند؛ دست اردو را از عقب می بندند؛ باز ادعا دارند که «چند برابر انتقام می گیریم»!

اشرف غنی، در نطق تلویزیونی ساعتی پیش این حمله را محکوم کرد، آن را جنایت ضد بشری خواند و گفت "انتقام این حمله را چند برابر خواهیم گرفت."

هرکسی که این خبر کوتاه را می شنود؛ به احتمال غالب احساس می کند که این خبر کوتاه و لعنتی را قبلاً صد بار دیگرهم شنیده است. درعمل چه اتفاق می افتد؟

دروغ اشرف غنی عوق آور شده است. هزاران نفر از دشمن را رها کرده و ظرف یک ماه اخیر هم صد ها تن از تروریستان دستگیر شده اند. نیروهای امنیتی درجن درجن تابوت همرزمان خویش را به کابل و شهرهای دیگر انتقال می دهند. اما با زنده دستگیر کردن فرماندهان، ولسوال های  خود خوانده و عملۀ تروریست ها، خود در جنایت شریک می شوند؛ جنایت و خیانت زمانی چاق تر می شود که آدم کشان غیرقابل اصلاح، حتمی امروز یا فردا رها می شوند.

برخلاف دعوای رسانه ای، گروه غنی درعمل دربرابر وحشت طالبی «سرخم» می کند و بدون استفاده از «ظرفیت و شجاعت نیروهای امنیتی» آن ها را بنا به علتی مرموز، درحال «دفاع فعال» نگهمیدارد. معنی دفاع فعال، شکست پذیری داوطلبانه و دادن جوان های وطن به دهان توپ است. دفاع فعال یعنی جنایت یک جانبه و فعال.