-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۵, پنجشنبه

پل چهل متره درفاریاب خراب شد/ یک گام دیگر به سقوط نظام

 طالبان، روند انهدام زیرساخت های ملی را شتاب داده اند. در تازه ترین مورد، یک پل چهل متره در فاریاب را از کار انداختند.

درچند ماه اخیر، تمامی جاده هایی را که مؤقتاً کنترول می کردند؛ شیار زده و مسیر را غیرقابل عبور ساخته اند. 

این یادداشت را به خاطری نوشتم که درپسِ قضایا دامن زدن به یک جنگ داخلی جدید است. حالا طالب چانس رسیدن به قدرت را بیشتر از هر زمان دیگر دارد. درافغانستان دست کم در سی سال پیسین دیده شده که همان نیرویی که بی باکانه تأسیسات اجتماعی را نابود کرده، سرانجام مسبب  سرنگونی حاکمیت شده و عملیات خرابکاری بعداً به شکل جنگ داخلی گسترده ادامه یافته است.

 چرا پاکستان به چنین رویکردی تمرکز کرده است؟ به نظر من علتش آن است که درسطح عمومی روحیه تسلیم و تن دادن به صلح به هر قیمت ممکن تقریباً همه گانی شده است.