-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۴, سه‌شنبه

فرم جدید «ششم و نیم»: لوم و کنایه، سرگرمی و دیگرهیچ!


کار محرر «ششم ونیم» از طرح و مقابله برای انتظام کابل و سرکوب مفرزه های نفوذی دشمن، به طعنه زنی این و آن و پاسخ نگاری به «کومنت» های عوام الناس کشیده است.

 نقاب از صورت «میثاق امنیتی» کنار زده شده و جای آن را مگو به مگو بین مدعیان آشفته حال احراز کرده و فصل کورو کنایه گویی شخصی فرارسیده است. قصه های کهنه، منقضی شده، تأسف بار و خالی تر از هیچ. مردم دراضطراب، دشمن درپشت دروازه ها، چشم انداز، تیره.

عطا نوراز کته گویی و اکتینگ، مقام و موقعیت توده ای را از دست داد واینک، امرالله صالح که از گذشته «فرد» بود، رسماً خودش را «منفرد» ساخته است.

دایرۀ سخط و عناد با امرالله صالح از برکت کارکرد ها و گفتارهای خودش درحال کامل شدن است. عطانور و ولسی جرگه به تپنده گی اندرشده اند و  دیری نخواهد پائید که چماق نیرنگ اشرف غنی که زمانی مارشال دوستم صاحب لشکر و ضیاء مسعود بی تاب را از صحنه دولت برون انداخت؛ امرالله صالح را نیز به نام حفظ عزت و اقتدار نظام سیاسی به انزوا خواهد راند.

اما حیف است فراموش کنیم که دست آورد های درخشان جلالت مأب«شش ونیم»، ( صرف نظراز موارد میده میده اش)  سه خریطه خونی است که تا کنون کفیده است:

یک؛ قصاص سینما پارک

دو؛ اختراع عادل پنجشیری درشبکه حقانی

سه؛ کشف ذخیره گاه های راکت، دردهکده های شمالی

چهار؛ شکست کشتی شکسته ها ( کراچی رانان و تبنگی ها)