-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۹, دوشنبه

الگو پذیری از طالبان درجهاد علیه سینما


 روح الامین امینی اطلاع داد که عمارت تنها سینمای هرات ( نگاه به تصویر سیاه وسفید) در سال 1375 خورشیدی توسط امارت طالبان تخریب شد. اکنون نوبت سینمای پارک کابل است.

اکنون الگوپذیری جمهوریت خواهان از امارتی های خون آشام در رابطه به جهاد علیه سینما ها یک وجه مشترک بین دو سوی خط ایجاد کرده است.