-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲, یکشنبه

پس از سفر نامیمون عمران خان صدراعظم پاکستان به کابل ...


نوشته: اسماعیل فروغی      با سربریدن دیروز سربازان و افسران ما در بدخشان و راکتباران وانفجارات امروز کابل درکوچه پس کوچه های شهرزخم خورده وداغدار کابل ( بعنوان دومین ثمره ی خونین سفرعمران خان ) ، طالبان پیام روشنی به خوشباوران وحامیان دولت فاسد صادرکردند ـ  پیامی مبنی بربیهوده گی نشست دوحه وناتوانی کامل حکومت کابل درتأمین ثبات وامنیت افغانستان . 

    درست پس از این حوادث خونین ـ بخصوص اصابت دهها راکت برنقاط مختلف شهرکابل است که به گزارش رسانه های معتبرجهان " سفارت ایالات متحده امریکا هم امروزشنبه یکم ماه قوس با انتشاربیانیه‌ای درکابل ، وضعیت افغانستان را «ناپایدار» خواند و به شهروندانش برای سفربه این کشورهشدار داد.

این سفارت احتمال بازگشت شهروندان این کشوررا مطرح و بصراحت اعلام کرده است که تهدیدات جدی متوجه شهروندان امریکایی است .

    سفارت امریکا به شهروندانش در کابل که هنوز می‌خواهند بمانند توصیه و تصریح کرده است که درهمه برنامه‌های امنیت شخصی‌شان باید تجدیدنظر کنند...." 

    ارچند هنوزمعلوم نیست که جلسات " شش و نیم صبحِ " آقای امرالله صالح دررابطه به خونین ترشدن شهرکابل و درپاسخ به این اعلامیه ی تشویش برانگیز سفارت امریکا چه توضیح خواهد داشت ؛ اما پخش و نشر چنین اعلامیه ای ازسوی سفارت امریکا درکابل ، هیچ معنایی بجزناتوانی حکومت کابل و بحرانی ترشدن اوضاع امنیتی شهرکابل درگام نخست و بدترشدن اوضاع امنیتی در سرتاسر افغانستان نمیتواند داشته باشد.


    درحالیکه بدترشدن اوضاع امنیتی شهرکابل و کشورما ، جان مردم را به لب رسانده است ، پارلمان کشوربه مسوولان اول امنیتی رأی اعتماد عطا نموده و شهرداری کابل برای تخریب سینما های آریانا و کابل آماده گی می گیرد . 

    مردم در انتظاراند که اینباربازچه کسی از زندانیهای موجود ، مسوولیت راکتباران شهر کابل را به گردن خواهدگرفت ؛ زیرا تاهنوزهم ، طالبان مسوولیت راکت پرانی ها را قبول ننموده اند .          فروغی