-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۸, شنبه

یونس قانونی، بُم پنهان در آستین دارد


اگر محمد یونس قانونی درموضع جدیدش پایدار بماند، قابل پشیبانی همه جانبه است.  مصاحبه محمد یونس قانونی را کامل شنیدم. 

مطالب کلیدی و اصلی را تا یک اندازه به درستی توضیح داد. برداشت من این است که وی بعد از ۱۹ سال به تازه گی متوجه شده است که وزن جبهه مقاومت ملی علیه بربریت نیابتی پاکستان چه اندازه بود و نیروهای مرموز آن را ندافی کردند. حالا پوره می داند که  از همان آغاز پس از نگونساری طالبان، نقش نیروهای مقاومت ملی در نظام سازی و امنیت پایدار در افغانستان چقدر موثر و تعیین کننده بود و چه گونه براثر کودتا های نرم، قدرت دو باره به نفع «سنت گذشته» دستکاری گردید.

یونس قانونی می داند که با گرفتن کرسی و مقام، چی گونه درخط زنده گی شخصی و موقف « به ما چی؟» و «مناسب ترین گزینه ممکن» افتادند و فرقۀ تبه کاری به نام تکنوکرات های کم سواد، بی خبر از وقایع افغانستان، بی تعهد نسبت به مصالح کشور و بلی گویان سفارت ها، سکان سرنوشت کشور را تصاحب کردند و همین فرقه، قدم به قدم با طالبان آی اس آی دست اتحاد و همکاری داد که کار به این جا کشید.

اکنون بحث بسیج مردمی در کنار نیروهای اردوی ملی برای دفاع از افغانستان نظریۀ کارآمد و مثبت است. در وهله بعد، گمان غالب این است که حکومت غنی رفته رفته درخط حمایت و همکاری با طالبان می افتد. آنگاه جبهه مسلح مقاومت دوم وارد کارزار خواهد شد. درمقابله با بربریت طالبانی، همه ای ظرفیت ها، از تبلیغات رسمی، غیررسمی، جنگ روانی، تا مسلح سازی سراسری مردم برای دفاع از مدنیت باید در دستور کار شورای مقاومت ملی قرار گیرد. 

۱۹ سال، دشمنان افغانستان انرژی گرفته، کمک شده و در میادین جنگ، بی رحم تروشقی تر شده اند. نیروهای مقاومت ملی، ۱۹ سال تمام، با چنگ زدن به صلح خیالی، دموکراسی و ....فریب داده شده و خام طمع بار آمده اند.

هشدار یونس قانونی به نیروهای بربریت طالبانی به نظرمن، ظاهراً نشانی از تغییر است؛ مشروط براین که اشتباهات و موقف های خنثی، ازین پس تکرار نشود. یونس قانونی می تواند با نوشتن کتاب خاطرات خود و افشاگری زننده ترین اسرار پنهان از معاملات و معادلات پشت پرده، در اذهان نسل جوان یک بم اطلاعاتی و خبری پرتاب کند به این ترتیب، انگیزۀ نبرد برضد طالبان را قوی تر کند. او تجارب زیاد و اسرارمتراکم شده را دراختیار دارد که به منزلۀ بُم پنهان یا معادل مادربم هاست.

درشگفتم از احوال ما افغانستانی ها که فرهنگ و عادت روزنوشت نگاری نداریم. یونس قانونی برای حضور دو باره درصحنه، باید کتاب خاطرات خود را منتشر کند. وی و دیگران دیگرچانسی برای اشتباه بعدی ندارند.