-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۶, پنجشنبه

بالا رفتن گراف حمایت از امرالله صالح در برابر عطانور و شبکه ماقیا


 فریاد کشی عطا نور و شماری از اعضای ولسی جرگه که « ریگ درکفش» دارند، طی دو روز اخیر، دایرۀ حمایت از امرالله صالح را در انظار عامه به گونه یی چشمگیر، گسترده ساخته است. عطانور در اعلامیه واکنشی اش، مثل همیشه درکاربرد و چیدمان واژه ها عاقلانه عمل نکرد. این بار به نظر می رسد که جبران تعجیل درواکنش و اشتباه سیاسی عطا نورکار دشواری باشد.

 در احوالی که مردم از دست دلالان و فریب کاران درون حکومت و پارلمان به بینی رسیده اند؛ استغاثه یک تنۀ امرالله صالح از یک سو و پرخاش بی درنگ عطا نور و وکیلان از سوی دیگر، قضاوت عامه نسبت به اقدامات صالح و قمه کشی لفظی سرمایه داران جدید علیه او را تغییر داده است. این چرخش، در روز های آینده بازهم می تواند متغییر باشد.
درگسترۀ واقعیات جاری، اما نفوذ و کارآمدی عطانور و اعضای عصبی پارلمان بیشتر است. هرگاه امرالله صالح ظرف روزهای آتی، دست آوردهای ملموس به میدان نیاورد، میزان پشتیبانی از کارکرد های ایشان فروخواهد کاست.