-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۱, چهارشنبه

از ارسال کتب فارسی دری به دانشگاه توکیو در فرودگاه جلوگیری شد

 

اوضاع حکومت با گذشت هر ساعت التهابی و انفجاری تر می شود. بر بنیاد اطلاع واصله، دیپارتمنت فارسی دری دانشگاه دولتی توکیو ( جاپان) جهت غنامندی کتابخانۀ شعبه فارسی و تسهیل زمینه های پژوهش به دانشجویان، از مقامات افغانستان خواسته بود شماری از آثار نویسنده گان پارسی دری نویس منتشره در داخل افغانستان را طی یک پروتوکول دراختیار دانشگاه توکیو قرار بدهند.

اما ریاست اکادمی علوم با اطلاع از قضیه، پیشاپیش فهرستی از کتب ممنوع الخروج را به ادارۀ نظارت خروج میدان هوایی کابل ارسال کرده است که از خروج بسته های کتاب از کابل به خارج جلوگیری نمایند.

سفارت جاپان تقاضا کرده است که آثاری از استادان و نویسنده گان مطرح فارسی دری دراختیار آن ها قرار داده شود؛ اما وزارت اطلاعات و فرهنگ درتبانی با اکادمی علوم نه تنها از ارسال کتب به جاپان مانع شده بلکه به سفارت جاپان درکابل نیز هیچ توضیحاتی درین زمینه نداده اند. 

درگزارش آمده است که ایجاد موانع برخاسته از یک استبداد خشن فرهنگی برسر نشر و تکثیر آثار اخیراً درکابل رو به افزایش است و تاجران نشر و پخش کتاب، مجبور شده اند که آثار مورد نظر خویش را در ایران و هندوستان به چاپ برسانند و به مقصد های تجاری ارسال بدارند.

براساس مقرره های گروپی و شخصی، ترتیب کار را طوری داده اند که هیچ نهادی بدون اجازه آکادمی علوم اجازه ارسال کتاب به خارج را نداشته باشند. گزارش مشعر است که دانشگاه توکیو ناگزیر گردید که آثار مورد نظر خود را از بازار آزاد خریداری کند.

به همین سان، قرار بود شعبه زبان فارسی در هند به همکاری افغانستان فعالیت هایش را گسترش دهد اما ارگ مداخله کرده و پروسه مختل شده است. درحاشیه گزارش آمده است که حادثه دانشگاه کابل که هم طالب و هم داعش از قبول مسوولیت آن امتناع کردند، از همین روحیات آب می خورد.

پرتاب صد ها جلد کتاب در دریای هیرمند در زمان تصدی کریم خرم دروزارت فرهنگ هنوز فراموش کسی نشده است و این روال کماکان در اشکال مختلف حتی علنی تر از گذشته درجریان است.