-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۹, پنجشنبه

عمران خان « به دعوت اشرف غنی» به کابل سفر نکرده

 رسانه ها مدعی اند که عمران خان « به دعوت اشرف غنی» به کابل سفر کرده است. اما اطلاعات دریافتی حاکی است که چنین نیست. فیصله هایی درعقب پرده صورت گرفته و عمران خان آمده است که از گردن خود خلاص کرده و پیام پاکستان، امریکا و قطر را به غنی ابلاغ کند. عمران خان به دعوت کسی نیامده، بنا به فیصله چند جانب دخیل، برای اعلام پالیسی جاری به کابل آمده است. 

همزمان گزارش شده که درمذاکرات قطر گویا روی کارشیوۀ ادامه مذاکرات بین دو طرف نزدیکی ایجاد شده است. این نزدیکی ظاهراً امتیازی است که پاکستان به دولت کابل داده؛ اما این که درعوض آن از کابل چه انتظار دارد؛ عمران خان در گفت وگوی زنده درکابل تشریح خواهد کرد.