-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۸, شنبه

کدام یک سرمایه دار تر است؛ امرالله یا عطا محمد نور؟


امرالله صالح/ خریداری چرخبال/ انحصارسوخت رسانی به امریکا و ناتو
یک منبع آگاه به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که امرالله صالح درزمان تصدی ریاست امنیت ملی برای خریداری چرخبال های جدید به امنیت ملی، از بازار فروش چرخبال به نرخ روز، تثبیت بها کرده و به امریکایی داده بود. اما درعمل بالگرد های دست دوم را خریداری کرد و به طور سرجمع از حساب خریداری بالگرد ها بیست میلیون دالر به دست آورد. پول های به دست آمده در شرکت هایی در دوبی و کمپانی های انتقال گاز و نفت درافغانستان سرمایه گزاری گردیده است.

پیوست به این رد گیری حسابات مالی، ملکیت های امنیت ملی در شهرک های مزار شریف، هرات، ننگرهار و ساحات ارزان قیمت و قصبه شهرکابل بین افراد مورد نظر خودش به وسیله برادرزاده اش، سمیع و خواهر زاده اش- شمس الله- توزیع شده است. مجموع زمین های وابسته به امنیت ملی حدود پنج هزار جریب زمین برآورد شده است.

به منظور فروش زمین های ساحه قصبه، از سال ها به این سو، دفتر فروش املاک شمس الله فعالیت دارد که کار اصلی اش، فروش ملکیت های بی شمار امنیت ملی است. هر رئیس اداره که مراودۀ شخصی یا شمس الله و شخص امرالله دارد، به میزان ۴ جریب زمین صاحب شده اند.

بخش اعظم سرمایۀ امرالله صالح دراختیار متصدی تجارت نفت و گاز- احمد یار داماد خیل شان گذاشته شده است و احمد یار گروپ عملیات انحصاری رسانایی سوخت به نیروهای ناتو و امریکایی را به دوش دارد. همچنین دامادش درتدارک نفت به قوای خارجی به طور انحصاری مشغول به کار است. مضاف برین، امرالله به سلسله نظارت بر شرکت هایی که قرارداد های وزارت داخله را صاحب شده بودند، یک کانال حق گیری تشکیل داده بود که مسوولیت آن به دوش .... گذاشته شده بود. من نام این فرد را بنا به مصلحت هایی فاش نمی کنم.

کار کانال ترصد بر قرارداد های وزارت داخله، حق گیری منظم از شرکت ها بود. کانال حق گیری از وزارت داخله بعد ازآن که افشا شد، ظاهراً از کار بازمانده و مسوول کانال نظارت و درصدی بگیر، به صدارت منتقل شده است. 

درگزارش قید شده است که یکی دیگر از علل افزایش سرمایه های امرالله صالح این بود که خزانه دار امنیت ملی به دستور وی هفته وار مقادیر هنگفتی از هزینۀ دالر دفتر اپراتیفی را به پول افغانی تبدیل کرده و هفته های متوالی روی آن کار تجارتی کرده و میلیون ها افغانی نقدینه تولید می گردید و سپس به ادارۀ اپراتیفی انتقال داده می شد.

تفاوت مدیریت شده پول از دالر به افغانی، بخش دیگری از عواید سرسام آور در هر هفته به حساب می رفت. این درحالی است که از بابت پول های اپراتیفی امنیت، هیچ حساب و کتابی وجود نداشت وامریکایی نیز هیچ گاه از وی حساب طلب نکرده اند.

مرجع دیگرسرمایه گزاری، انتقال ۴ میلیون دالر به خالد مالی بود که از میزان افزایش بهره آن پول ها اطلاع دقیقی در دست نیست.