-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۱, یکشنبه

آیا این گفتۀ شاه ایران به دولت مردان ما چقدر صدق می کند؟

 زمانی شاه ایران به وزیران محافظه کار، چاپلوس و تن آسای خود گفت: شماها مانند یابو هستید؛ اگر رکاب بزنم خود را از جا می‌کنید، اگر آرام بمانم از جا حرکت نمی‌کنید!