-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۵, چهارشنبه

ایران بدون مدیریت مذاکرات به وسیله ملل متحد، جنگ مخفی را تشدید خواهد کرد


این درحالی است که پاکستان و خلیلزاد درحمایت از طالبان از دولت کابل مطالبه دارند که خودش را با وضعیت عیار سازد.

 درحالی که تروریزم حاضر به آتش بس نیست، جامعه جهانی هزینه ۱۳ میلیارد دالر کمک «مشروط» به افغانستان را تصویب کرد. این یک تناقض است و هیچ مرجعی قاطعانه برای حراست از دست آورد های مدنی درافغانستان در صحنه ایستاده نیست.حنیف اتمر این مبلغ کمک مالی را علی رغم شرایط خاص کرونایی در جهان، «بی نظیر» خواند؛ اما با عنایت به آموزه های ۲۰ سال پسین، بخش عمده این کمک ها، نه رسیده به افغانستان چور و غارت خواهد شد.

تناقض دیگر که شک و شبه را فربه تر می کند این است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، ضمن فوری دانستن آتش بس، از «نگرانی» روسیه از وضعیت امنیتی افغانستان سخن راند که واضحاً منظورش، نفوذ دادن مفرزه های مشکوک و نا شناخته به نام داعش درشمال افغانستان است. این نگرانی روسیه، درماه های بعد که تسری شبکه های تروریستی ادامه یابد، بدل به مداخله و سرکوب خواهد شد.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از خروج ناگهانی و غیرمسوولانه امریکا بیمناک است که می تواند موج نا امنی افسارگسیخته را به سوی مرز های ایران براند. مهم ترین سخن جواد ظریف این بود که وی گفت در مذاکرات صلح افغانستان سازمان ملل باید نقش اصلی را داشته باشد و ایران در این زمینه کمک خواهد کرد. یعنی، هرگاه مدیریت صلح صرفاً در دست خلیلزاد و پاکستان باشد، ایران به آن علاقه ای ندارد و متعهد به رعایت فیصله های آن نیز نخواهد بود.