-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۴, سه‌شنبه

ساعت دستی خیرات دهنده ۲۰ دالر، از خیرات خور۴۰ هزار دالر!


ادوارد نیکولای لوتواک مورخ، اقتصاددان انگلیسی- امریکایی به تازه گی در تویترخود نگاشته است:

درهمایشی درشهر هاگ، رئیس امنیت ملی افغانستان در جایگاه سخنرانان درسمت راست من نشسته بود، برای به دست آوردن کمک های بیشتر پولی برادرانه درمبارزه علیه تعصب گرایان التماس می کرد.  من برادرانه از وی می خواهم که ساعت طلایی رولکس خود را  با ساعت دستی تایمیکس۲۰ دالری من معاوضه کند.

اشاره: ساعت طلایی رولکس دربازار از سی تا چهل هزار دالر امریکایی قیمت دارد. کاربرد واژه «التماس» به حساب ما وشما «دهان کج کردن» معنی می دهد. ضیاء سراج تنها نیست؛ در طومار شاهدان عینی، نام همه ای «جلالت مأب» ها درج است.

این بدترین ضربۀ طنزی و مغزی بر تاریخ سیاسی افغانستان است.

اما این ادوارد لوتواک چه کسی است وتفاوت ساعت دستی وی با یک خیرات خور آسیایی درچی است؟

ادوارد نیکولای لوتواک ۷۸ساله، نویسنده کتاب های «استراتیژی بزرگ امپراتوری روم»، «کودتا» «استراتیژی» و«ظهورچین یعنی» دریک خانوادۀ یهودی تبار دررومانیا متولد شده، درایتالیا و انگلیس بزرگ شده و درارتش انگلیس هم خدمت کارشناسی کرده است. لوتواک به خاطر داشتن «ایده های ابتکاری» درسمت مشاور نفت درانگلیس و ارتش اسرائیل کار کرده و همچنین دردانشگاه باث سمت استادی داشته است. درامریکا درمقطع دکترای روابط بین المللی فارغ شده و دردانشگاه جورج تاون و سایس کار کرده است.

او همچنان به حیث مشاور دفتروزیردفاع، شورای امنیت ملی، وزارت امورخارجه امریکا، نیروی دریایی، ارتش و نیروی هوایی امریکا و درچندین وزارت دفاع کشورهای عضو ناتو خدمت کرده است. ادوارد، تئوری «سطح عملیاتی جنگ» را به نصاب آموزشی ارتش امریکا وارد کرده است و کتاب هایش دردانشگاه ها تدریس می شوند.

درسوی دیگراشتغال کارشناسی ادوارد، وی درهیأت تحریریه جئوپلتیک فرانسه، مجله مطالعات استراتیژیک، مجله اروپایی امورجهانی و فصلنامه واشنگتن عضویت دارد و به زبان های انگلیسی، فرانسه ای، عبری، ایتالیایی و اسپانیایی گپ می زند و می نویسد.