-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۳, جمعه

تازه ترین لطیفه سرایی امرالله صالح

 

گمراه سازی همراه با ادلۀ آبکی درین باره خود یک رسوایی دیگر است. «کدام متخصص خارجی» می نویسد: «ادبیات اصیل افغانی؟» در کجا دیده اید؟  ده درجن مشاوران مفت خور و به ظاهر فرهنگی را دور خود چیده اند؛ کسی نیست که به کابینه متن « با مفهوم» تهیه کند. 

هیچ «خارجی» با ترکیب من در آوردی «ادبیات اصیل افغانی» آشنا نیست و به کسی توصیه نمی کند. این شلاق در دست لیوالها، تواب مخکش ها و ... و امثالهم است. بعد از مقاومت مردم، هیچ کس را به وظیفۀ دلیل تراشی مأموریت نمی دهند؛ جز دو نفر دم دستی، مفتخرشده و همیشه حاضر و آماده - امرالله صالح و سرور دانش- 

ازین زهرپاشی های بی حاصل چه خاصل کرده اید تا حالا... هیهات!