-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۲, دوشنبه

آخرین میخ بر تابوت مذاکرات انتخاباتی دوحه

 با حمله بر دانشگاه کابل، کفگیر به تۀ دیگ مذاکرات دوحه خورد. برای مالک الرقاب مهمانسرای عملیاتی دوحه ( زلمی خلیلزاد) درحالی که 48 ساعت شروع رسمی انتخابات امریکا باقی مانده، خبری است دل آزار. اما خلیلزاد از رهایی حدود یک صد تن از دلالان و مدیران ارشد تجارت مواد مخدر که اسامی شان درفهرست زندانیان طالب درج شده بود؛ پیشاپیش سود فراوان برده است؛ درعوض، ناگزیر به ستاد انتخاباتی ترمپ پیامک بنویسد که بر تابوت مذاکرات دوحه، آخرین میخ کوبیده شده است.