-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۲, دوشنبه

ناکامی استخباراتی یا انفعال عمدی اطلاعاتی؟

 امرالله صالح معاون اول حکومت حمله بر دانشگاه کابل را « ناکامی استخباراتی» قلمداد کرد. اگر دور نرویم دریکسال اخیر، بیش از ده عملیات انتحاری پرتلفات درکابل وقوع یافته است که هیچ کدام «ناکامی استخباراتی» یا انفعال عمدی توصیف نشده بودند. اما کدام یک ازین ده ها رویداد این چنینی از جمله یورش مرگبار بر آموزشگاه کوثر یا بیمارستان کودکان و مادران، و با حمله انتحاری بر محفل عروسی دو جوان نا مراد را، «ناکامی استخباراتی» بخوانیم؟
چرا نمی گوئید که استخبارات تحت هدایت تیم کوچک و لجباز اشرف غنی به کارهای دیگری ( غیراز پنجه درپنجه انداختن با دشمن وطن ومردم) مشغول است و به جای دفاع از کیان کشور، سرگرم پاسبانی ازقلاع دو تابعیته ها و نخبه های زورمند کابل نشین است؟

با این حال، اگر از زاویۀ دیگری به وضع نگاه کنیم، به برخی پیروزی های استخباراتی متوجه می شویم که انصافاً مستوجب احسنت اند؛ مثلاً قتل آمرستار و میزبانانش که از سوی معاونیت اپراتیفی امنیت ملی درخیرخانه ( نه درسموج ها و تونل های عملیاتی) داعش و طالب صورت گرفت. کمیته حقیقت یاب راه افتاد و اما به زودی مثل پوقانه ای بادش رفت و سرانجام... امرالله درواکنش به بسته گانش گفت: همه ای ما رفتنی هستیم و فقط یک دست دعا بلند کرد!

به همین ساده گی؟ پس معلوم است که ناکامی از کجا می آید.