-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۷, جمعه

شفیع عیار، در تاریخ افغانستان یک استثنا است


او به تنهایی، گام به گام، رسالت انجام نیافتۀ چندین نسل روشنگر- از عصر استقلال تا کنون- را به سر می رساند.

افغانستان اسراری دارد که اغلب غیرقابل توضیح است. علی رغم آن که چهل سال است پاکستان، ایران، امریکا، عربستان و شیخ های خلیج، کشور ما را به بزنگاه قتل مذهبی و گهواره احکام سر چپه دینی تبدیل کرده؛ و سامانه سیاسی، نظام اجتماعی و فضایل بشری ما را به سختی صدمه زده اند؛ روح منطقی افغانستان دست از مقاومت بر نمی دارد و اینک اقامه گری را به صحنه آورده است که شگفت انگیز است.

شفیع عیار، در سالیان اخیر، در برابر بسته باز های دینی و قراردادی، کاری کرده، کارستان. در تاریخ مباحث اسلامی در منطقه، چنین پهلوانی خسته گی نشناس، شارح حواشی مسایل کلیدی و هماره حاضر میدان، دیده نشده است.

شفیع، در مقام مباحثه با روایت گران کلیشه ای، تشرع نمایان آماتور و مروجان ترس، با جمع بندی کلیه مبانی روایی از متون دینی و احکام شرعی، مسایل پیچیده و نا گفته های ممنوع را مو به مو تبیین می کند. یکی از راز هایی که وی مدعیان چهارچوب اندیش را به عقب نشینی و امی دارد، کشف و بیانِ تناقض ها در نصوص و متون روایی تاریخ اسلام است. او وقتی ملاکوثر را تنبیه کرد، به عین احساس می شد که شاید در مبادی نظری آن ملا درزی ترمیم ناپذیر ایجاد شده باشد.

شفیع، برای نخستین بار، تمام قد، تمام ملالندی ها و میراث خوران بلامنازع متاع مذهب، دین و اربابان مستحق فوائد دنیایی آن را با استدلال، روایت ثقه و مستندات انکار ناپذیر در تله انداخته و همه را به گریز و خموشی مجبور کرده است. کاری که شفیع درین سال ها به تنهایی انجام داد، در صد سال شروع روشنگری، توسعه معارف، مبارزات احزاب مترقی و محافل شهری و مدنی کسی موفق به انجامش نشده بود.

هیچ کسی از دانشمندان، اهالی علم ومعرفت، روشنفکران و به اصطلاح « روشنفکران دینی» را یارای گفت و گو با این جماعات غیر مسئول نبود. همه از ترس و محافظه کاری کوچه بدل می کردند. همه ترجیج می دادند به نحوی مورد تصویب تیکه داران نیمه باسواد وسنتی مذهب مداران خود سر و بی صلاحیت، قرار گیرند ( تا مبادا برچسب اتهام تشکیک در مبادی دینیات به پیشانی شان زنند) کار تاریخی شفیع عیار ازین جهت ماندگار است که وی مأموریت ضروری چندین نسل را یک تنه انجام می دهد و هنوز در میدان مباحث عقلی و مستند حضور دارد.