-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۴, شنبه

نفرداعش را از زندان کشیده تا گناه را به نام شبکه حقانی سرش بار کند!

 دوكتور احمد شايق بخشى:

دستگیری طراح حمله به دانشگاه کابل؟

شخصی را که معاون رئیس جمهور در فیسبوک خود بعنوان طراح حمله به دانشگاه کابل قلمداد و از دستگیری اش خبر داده است چند سال میشود که متهم به عضویت داعش، قتل دو منصبدار قوای هوایی افغانستان در خواجه بغرای کابل و دیگر جنایات تروریستی بود۰ موصوف چند سال میشد که باید مورد تعقیب استخبارات میبود، ولی ظاهراً لادرک بود۰ 

اما حالا چطور شد که به این زودی پیدا شده و دستگیر گردید؟