-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۰, دوشنبه

تازه ترین اطلاعات درباره افتادن فخری زاده و محافظانش درتله مرگ

 سه روز پس از ترور فخری زاده که او را یکی از مهره های کلیدی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی معرفی کرده اند، اطلاعات تازه ای انتشار یافته که حکایت از طرح دقیق ترور و اطلاعات کامل برای ترور او دارد. نخست این که موتر حامل  او ضد گلوله بوده و گروه ترور با آگاهی از همین مسئله ابتدا چند شلیک انحرافی می کنند تا راننده موتر را متوقف کند و سپس خود فخری زاده از سر کنجکاوی و آگاهی از دلیل شلیک ها که صدای آن از دور شنیده شده از موتر خارج می شود. 

به این ترتیب او موتر ضد گلوله را ترک می کند و به رگبار بسته می شود.

 تیم حفاظت فخری زاده با سه موتر او را محافظت می کرده اند.  در چند کیلومتری محل حادثه، یکی از موترها کاروان را ترک کرده و می رود تا محلی که فخری زاده از خانه مادر همسرش عازم آن بوده را کنترل کند. شلیک ها با تیربار اتوماتیک مجهز به کنترل از راه دور هدف را به رگبار می بندند و در همین حین یک موتر نیسان حامل مواد منفجره که در فاصله 150 متری حادثه متوقف بوده منفجر می شود. چن دگانه بودن اقدام و سرعت عمل آنچنان بوده که اعضای گارد محافظ، راننده  ها و خود فخری زاده را گیج می کند و همگی در تله مرگ گرفتار می شوند.

سران امنیتی و نظامی می توانند زمین و زمان را برای توجیه خود به هم بدوزند اما حتی عادی ترین مردم ایران با خواندن این خبرها و  اطلاعات مربوط به ترور فورا به این نتیجه می رسند که بدون دست داشتن و نفوذ داشتن در حساس ترین نهادهای امنیتی و حفاظتی اجرای این طرح ممکن نبوده است.