-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۶, دوشنبه

دستگیری طراح حمله بر دانشگاه کابل: واقعیت یا گزافه ؟!


    نوشته ی : اسماعیل فروغی

     می گویند طراح حمله بردانشگاه کابل گرفتار شد؛ اما نمیگویند آیا تضمینی وجود دارد که مثل جانیانِ دیگردوباره رها نشود؟ هیچ تضمینی وجود ندارد. 

    بسیارساده انگارانه است به این اعلام پرطمطراق دولتمداران افغانستان باورکنی که طراح حمله بردانشگاه کابل یک پسر بچه ی ساده ازدانشکده ی شرعیات کابل باشد .

    دولتمداران باید بدانند که حمله ای به این بزرگی ، طراحان بزرگ و بیرحمی پشت سرخود داشته است که هرگز نمی شود با این گزافه های تبلیغاتی آنرا از مردم پنهان نموده ، خلق الله را به بیراهه برد . 

     همه ـ به خصوص آقای امرالله صالح بخوبی میداند که حمله ای به این گسترده گی  ابعاد خیلی پیچیده وعمیقی داشته وبه گمان اغلب ، نقشه ی آن توسط شبکه های مرموز اهریمنی استخباراتی طرحریزی شده است .

    این اعلام شتابزده و نشرمصاحبه ی استخباراتی جوانکی بنام " عادل  " به عنوان طراح اصلی حمله بر دانشگاه کابل، میتواند خوش خدمتی مشروطی باشد به پیشوازسفر قریب الوقوع عمران خان صدراعظم پاکستان به افغانستان تا رد پای سازمان جهنمی استخبارات پاکستان را گم کرده باشند .

   هرچه باشد ، دیگر مردم باورندارند که قاتلان و تروریستان درافغانستان به سزای اعمال شان برسند. وقتی آنان انس حقانی معاون شبکه ی حقانی و حدود شش هزار جنجگجوی طالب را رها کردند ، طراح گنگ حمله بر دانشگاه کابل را هم روزی در یک معامله ی دیگر رها خواهند نمود .