-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۸, چهارشنبه

فرزندان خويش را به مدرسه ديني نفرستيد/ گل امیری


از آنها يك درنده وحشي آدم خور مي سازند.

به عنوان يك مسلمان كه حد اقل تجربه حضور چند روزي را در مدرسه ديني پاكستان و پيش ملاها در خراسان( افغانستان) را دارم و مدتي هم در پي جستجوي حقايق بيرون از آن دنيايي بودم كه در ذهن من ملاها فرو ميكردند و مي گفتند:« اين دنيا ارزش ندارد ما براي آخرت زندگي ميكنيم، انسان مومن گوشه مسجد مي نشيند ذكر الله مي كند، شهادت بزرگترين نعمت است، كٌشتن كافران بزرگترين ثواب است، و غيره.» چنان با شور شوق از بهشت و شهادت، از گناه و جهنم تعريف ميكردند كه انگار جهان هستي فقط به اين منظور ساخته شده است تا اين موجود كه انسان باشد ميان خير و شر يكي را انتخاب كند و "بزرگترين خوبي جنگ و كٌشتن آدمها است!" مي باشد " و براي بدي هر يك داستاني بر اساس ديدگاه خويش ميگويد." انسان در هياهوي اين تناقضات و گفتارهاي عجيب و غريب كه با عقل سالم جور نمي آيد گرفتار مي گردد.

وقتي كودك و نوجوان هستي ذهن و جسمت پذيرايي هر نوع مسوليت را دارد/ هرچيزي در ذهنت فرو كنند جسم ات آن را حمل مي كند حتي اگر كٌشتن آدمها باشد بدون فكر كردن به عواقب آن مسوليت واگذار شده را انجام مي دهيد به ويژه اينكه  راهي براي رسيدن به بهشت باشد «بهشتي كه آنها تعريف مي كنند از حوري، غلامان، سرسبزي و حاصل خيز بودن، از ميوه هاي رديف شده، چشمه ها و رود بارها و... از يك طرف از طرف ديگر از چيزهاي وحشتناك و آتش سوزان دوزخ شما را مي ترسانند كه شما مجبوريد ميان اين دو يكي را انتخاب كنيد كه آن رفتن به بهشت باشد و راه عبور آن قتل و كشتار آدمي است.»

هيچ وقت كودكان از خود سوال نمي كنند اگر كٌشتن آدمها و رسيدن به بهشتي كه آن ملاها توصيف مي كنند خوب است چرا اين ملاها پيشقدم نميشوند و دست به انتحاري و كٌشتن آدمها نمي زنند.

كودكان نمي دانند اين دولت ها است از آنها به عنوان ابزار در جهت منافع مادي شان استفاده ميكنند و اين ملاها بيشتر از آنكه به فكر معنويات باشند به فكر ماديات هستند و بيشتر از اينكه به فكر خدا باشند به فكر رضايت پادشاه كشور هستند!

وقتي پدران و مادران كودكان و نوجوانان را به چنين آموزشگاه و پرورشگاه فكري تحويل مي دهند از آن كودكان و نوجوانان آن ملاها يك درنده وحشي آدمخور درست مي كنند كه نتيجه اش منزوي شدن از جامعه است يا اينكه آدم مي كٌشند يا كشته ميشوند كه پدر و مادر و خانواده تا ابد در ماتم مي نشينند.

پدران و مادران انتخاب اشتباه نكنند 

تا آخر عمر در حسرت اشتباه خود بسوزند.