-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۴, شنبه

مشکوک نگاری «شش ونیم» رکورد زد!

اشاره: ایجاد بم خبری پیوست به کشتار دانشگاه، کار حکومت کابل بود و عاملان کشتار از سوی حکومت دریک عملیات نیابتی چند دست، دست چین و به کار گرفته شده بودند. درپایان عملیات تروریست ها به وسیله حکومت فرار داده شده بودند.


گزارشنامه افغانستان:

امرالله صالح در تازه ترین گزارش شش و نیم، بعد از حمد وثنای اشرف غنی، از گرفتارعامل حمله خبرداده  است. اما این خبردهی مشکوک است.

 گزارشنامه افغانستان یک هفته پیش به نقل از منابع دپلوماتیک درکابل اطلاع داده بود که در حمله افراد انتحاری اخیر در دانشگاه کابل درجریان برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب، برنامه قتل سفیر ایران درکابل ناکام شده است. 

درگزارش آمده است که هیچ یک از دو تروریست درساعات متوالی نبرد، کشته نشده و آن ها تا آخرین لحظه تمامی مهمات خود را استعمال کرده و دقایقی قبل از نزدیک شدن نیروهای امنیتی به ساختمان پالیسی عامه، با تغییر لباس از راه درب شرقی دانشگاه گریخته اند. 

دولت کابل و ارگان های امنیت ملی وپلیس، از تروریست ها هیچ عکس، نام، نشانه و حتی اسلحه شان را به دست آورده نتوانسته اند. توضیحات امرالله صالح در گزارش های موسوم به «شش ونیم» کامل بی اساس و ساخته گی اند.

درگزارش منابع دپلوماتیک ناظر درکابل قید شده است که دیوارنگاری، رؤیت بیرق طالبان و حتی پیامک «جان پدر کجاستی» از سوی ارگان های امنیت ملی به طور ساخته برای مردم شایع شده است.

در گزارش گفته شده که تروریست ها همراه با مهمات زیاد، به همکاری عوامل داخلی در دانشگاه شرعیات و انتظامات از سوی برخی عناصر در اکادمی علوم، یک شب قبل در یکی از اتاق های دانشکدۀ شرعیات جا به جا شده بودند. قرار بود حین برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب از ناشران ایران و افغانستان، سفیرایران را به قتل برسانند. 

یافته های منابع مطلع گواهی می دهند که عوامل ترور، با ساختمان ها و محیط دانشگاه از قبل هیچ آشنایی نداشتند و همین عامل باعث شد که همزمان با شروع نمایشگاه، آن ها بعد از آغاز تیراندازی به هرکسی که دم راه بود، با وارخطایی و تصادفی به کلاس دانشجویان مرکز پالیسی عامه داخل شده و فاجعه کشتار غافلگیرانه به وقوع پیوست.