-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۱, چهارشنبه

تشویش امریکایی ها از شاریده گی زود هنگام حکومت اشرف غنی

بسیج نظامی به هدف رویارویی با طالبان، درسراسر پنجشیر تشدید شده است. 

 خبر می رسد که امریکایی ها از وخامت اوضاع و امکان سقوط زود هنگام حکومت اشرف غنی وارخطا شده اند. مهار تحرکات خاموش نظامی درماه های اخیر در سنگرگاه های پنجشیر به وسیلۀ دولت کابل از بین رفته و پروژه های امرالله صالح به منظور ایجاد سلطه بر حکومت محلی پنجشیر شکست خورده است. همزمان گزارش هایی وجود دارد که رهبر داعش مخفیانه وارد بدخشان شده است. داعش بدخشان بر بسیج قرغیزها، ازبک ها و ملیت های ترک تمرکز کرده است.

منابع میگویند که داعش درشمال از سطح داعش افغانی بالاتر است و پروژه ای منطقه ای به شمار می رود.