-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۷, جمعه

گزینۀ سوم؛ معاملۀ طالبان با مجاهدین

پروندۀ مذاکرات نا برابر، تحمیلی و مغلوبانه در دوحه، از نگاه حکومت اشرف غنی بسته شده است.

سرنوشت دکترعبدالله و شورای عالی مصالحه در خط تعلیق افتاده و ماه عسل سفرهای عبدالله رو به کمرنگ شدن است. شورای عالی مصالحه، یک نام فرضی است که پیش از انتخابات امریکا با اوهام زلمی خلیلزاد رنگمالی شده بود. 

 ترمپ رفتنی است و شورای عالی فرضی نیز یتیم شده  است. شورای عالی مصالحه، به عنوان یک دیده بان اجرایی و تهدید گر، یا نوعی حکومت درسایه، علیه اشرف غنی مطرح شده بود. اکنون اشرف غنی با آن که در رهایی حدود شش هزار جنایت کار حرفه یی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است، نفس تازه می کند و عادت بالفطره اش حکم می کند که طالب و عبدالله را با یک چماق پیش بیاندازد.

درین فضای مملو از شبهات، برخی گزارش های هنوز ثقه نشده از دوحه مشعر است که تلاش های منطقه ای و داخلی بالا گرفته است تا بین طالبان و جبهه اصلی مخالفان طالبان ( مجاهدین) روی مسایل اساسی حداقل درکلیات یک همسویی وهم آهنگی ایجاد شود. اگرچنین شود، فاتحه اشرف غنی و شرکاء را از همین اکنون باید ادا کرد. 

پلو خوران طالبان در دوحه، با پلو خوران مخالفان خویش درکابل و دیگرکلان شهرها، تفاوت چندانی با هم ندارند. برعلاوه، هردو خط، اشرف غنی را نه تنها مسلمان نمی دانند، بلکه تعلقیت او را به مصالح افغانستان نیز عمیقاً زیر سوال می برند.