-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۹, پنجشنبه

کلۀ ما پندیده... طیاره های ناتو و امریکا چه کار می کنند؟!


انتقاد مارشال دوستم از سیاست امریکا و ناتو/ بدون حرکت عملی برای برپایی بسیج ملی برای نجات افغانستان

مارشال دوستم روز گذشته هنگام برای وضعیت امنیتی ولسوالی قرم‌قول ولایت فاریاب نسبت به افزایش آمار کشتار در سراسر افغانستان واکنش نشان و گفت که تسلیت بس است بیایید کار را تمام کنیم یا این سو کنیم یا آن سو.

لحن مارشال دوستم دربرابر انفعال امریکا و ناتو شدیداً انتقادی و ریشخند آمیز بود. وی گفت:

 هیچ باورم نمی آیه که این طیاره های ناتو ره سیل کو ... سیاست ده کجا ( روان است) کله ما پندیده روان است. ناتو ره سیل کو امریکا ره سیل کو ... به میلر و ناتو می گویم شما ناتو خدا میدانه چند هزار جنرال دارین... امریکا ابر قدرت دنیا خوده می دانه، واقعاً هم همین طور اس. آخرش هم رفته... به خانه ( یعنی وقتی به خانه های تان برگردند)  از شان پرسان کنند که جنگ چه رقم بود... ( جواب بدهند) که ماره موترسایکل سوار ها پیش کد... اردوی ابر قدرت جهان از موتر سایکل ( سوار) شکست خورده بروه...

مارشال دوستم تصریح کرد که ادامه نبردها در ولایت های شمالی، صبر مردم را لبریز کرده و ما در برابر گروهی کوچک موتر سایکل سوار تسلیم نخواهیم شد. 

اما نقطه ضعف و «پاشنه آشیل» مارشال دوستم دو باره درگفتارش برجسته شد و گفت ما با پشتیبانی حکومت آماده پاکسازی مخالفان مسلح دولت از نقاط مختلف کشورهستیم.