-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۰, سه‌شنبه

در گزارش بیست و دوم جلسه شش و نیم چنین آمده است:

 هر مشکل میخ نیست و هر راه حل چکش.

مگر فهمیده نشد که ترور ناگهانی، نا موجه و پرسش برانگیز سینما پارک به وسیلۀ با بولدوزر، مارتول و اسکواتور، میخ بود، چکش بود یا «راه حل»؟

درصورتی صد ها ساختمان غیرقانونی و نیمه کاره مستوجب تخریب در گوشه و کنار شهر به سوی شهروندان و شاملان جلسه شش و نیم دهن کجی می کند.