-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱, شنبه

راکت باری کابل، کازینوی سیاسی «شش ونیم» را بی رونق کرد

لاتری دوم در دست امرالله صالح/ قبل از سقوط حکومت بی بنیاد، کابل ننداری و سینما آریانا سهل با خاک یکسان شده می تواند؛ و شرایط برای اختراع و رونمایی دومین طراح و راکت یارِ پنجشیری نیز فراهم ا ست.

 هدف از پرتاب راکت های کور به ساحات مسکونی شهرکابل، درقدم اول اعمال فشار به حکومت نفاق باورِاشرف غنی و گروه مذاکراتی در دوحه برای قبول شرایط تروریستان و هم پیمانان شان است. سپس، شوراندن مردم به جان آمده، به هدف سرنگون کردن حکومت چند نفره؛  اما به نظر من، قبل از تسلیمی احتمالی تیم هیأت مذاکره کننده در دوحه به اجندای خلیلزاد- پاکستان و شروع خیزش علیه دولت، دکان جو فروشِ گندم نمای «ششم و نیم» عملاً در معرض تخته کوب شدن است.

اکنون که تروریست های طالبان دست داشتن درراکت باری بر کابل را رد کرده اند، ره یافت مالک مغازۀ «شش ونیم» حداکثر دو مورد است.

اول، بلدوزر و جرثقیل ها را عاجل طرف کابل ننداری یا سینما آریانا امر مارش بدهد؛ زیرا مطابق یافته (!) های اخیرمالک کازینوی «شش ونیم» ساختمان کابل ننداری نیز حال وهوای مشکوک به خود گرفته بود. سینما آریانا هم به گمان غالب استخباراتی(!) ممکن است محل تجمع مهاجمان یا «پودری ها» باشد. 

دردستورکاری دیگر، می تواند یک نفر دیگر را از زندان کشیده به زور شکنجه یا خرج پول وادار سازد به گفتن این مطلب که فی المثل این جانب سبحان الدین الپنجشیری عضو داعش خراسان اما دراصل، مربوط شبکه حقانی، یک موترپر از موشک های بی ام 12 را از میرام شاه آوردم که کابل را زیر وزبر کنم.

 من هیچ شکی ندارم که چنین کند.