-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۹, یکشنبه

انفجار مرموز در قوای عسکری غزنی

 قرارگاه اردوی ملی در ولایت غزنی را با تانک هاموی نخودی رنگ اردوی ملی انفجار داده اند. اولاً وزارت دفاع توضیح بدهد که چه گونه تانک های هاموی به دست ملیشه هایی لنگوته پوش افتاده است. دوم واضح بسازد که قرارگاه یک پایگاه نظامی چطور بدون جنگ و درگیری و مقابله و قدرت بازدارنده گی، این گونه ندافی می شود؟

رهبری اردوی افغانستان حداکثر، ضعیف، فاسد و مرموز است. طالب اسیران را گلوله باران می کند اما این ها آدم کشان را می آورند به مهمان خانه های کابل.