-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۷, شنبه

کابل جان چه می‌کشی؟ از دست حرامیان

 دختر شعر فارسی 

علیرضا قزوه شاعر ایرانی برای دختر دانشجوی شهید در دانشگاه کابل شعری سروده است:

جان پدر کجاستی؟جرم تو چیست نازنین؟ صدق و صفا و راستی

ای که تو از خدای خود غیر خدا نخواستی

ای به فدای خنده ی زخمی و دلشکسته ات 

شکر خدا که همچنان سرخوشی و  به پاستی

کابل زخم خورده ام! وقت برای گریه نیست 

گریه‌ی با تبسمی، گم شده در خداستی

کابل جان خسته ام! شانه‌ی ما پناه تو 

چشم و زبان پارسی! نور دو چشم ماستی

کابل جان چه می‌کشی؟ از دست حرامیان 

کابل بی پناه من! قبله ی عشق و راستی!

دختر شعر فارسی! کابل من ! چه می کنی؟ 

حرف بزن! عزیز من! «جان پدر! کجاستی؟!»

عبید مهدی