-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۸, چهارشنبه

پیروزی بزرگ درتعامل با دست فروشان بی پناه پایتخت

رهایی ۵۶۰۰ خون آشام و تخریب پرمباهات سینما پارک با اقدامات جادویی تیم ششم و نیم جبیره گردید.

 امرالله صالح  در گزارش ۲۹ به ملت چنین نوید داد: «مذاکرات ما با دست‌فروشان لیسه مریم ادامه دارد. شک نکنید!»