-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۷, شنبه

نمودارهای مختلف بحران در جوامع اسلامی


مدعی امام زمان را در ماهشهر خوزستان دستگیر کردند!

 این آقا، در آشفته بازارجشن ولایت امام زمان در مشهد و بسته شدن دو چاه جمکران که می گفتند امام

زمان در آن رفته و بیرون نیآمده، ادعای امام زمانی کرده بود. البته نه درتهران یا قم و یا مشهد بلکه درماهشهر خوزستان. یخش هم در فضای مجازی گرفته بود، بویژه که در شهر رفت وآمد می کرد و مثل بقیه مردم سوار تاکسی و اتوبوس می شد تا اینکه بالاخره تحمل نکردند و دستگیرش کردند. مدتی در زندان می ماند و از امام زمان بودنش صرفنظر می کند و با تعهد عدم تکرار این نوع ادعاها آزاد خواهد شد. این نوع پدیده ها خاص جمهوری اسلامی نیست. پیش از انقلاب هم بارها مدعیان امام زمان را در ایران دستگیر و زندانی کردند اما هیچکدام را نه کشتند و نه مدتی طولانی در زندان نگهداشتند. آمدند بیرون و رفتند دنبال زندگیشان و این ادعا را گذاشتند برای امثال آیت الله مصباح یزدی و احمدی نژاد وبقیه امام زمانی ها.