-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۲, دوشنبه

دشمنان اصلی طالبان این ها اند/ طالب هرگز به مراد نخواهد رسید

سرهنگ برنا، نویسندۀ متن

عبدالرازق نظامي؛

فرمانده جنگي در هلمند بيست سال با طالبان مزدور جنگيده است. او هردو پايش را به اثر انفجار ماين دشمن از دست داده ، می گوید  به زودي با پاهاي مصنوعي هم به جنگ طالبان مزدور خواهد رفت ، او پانزده بار در جنگ با طالبان زخم برداشته است؛ ميگويد سه فرزند خويش را تربيت نظامي و محاربوي داده است تا در برابر طالبان مزدور بجنگند ، وي  گفت مذاكرات قطر يكي از ترفند هاي كسانيست كه طالبان اجير و مزدور شان اند ، طالب وسيله است براي پيشبرد اهداف دشمنانه پاكستان و سعودي و سائر متجاوزين!