-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲, یکشنبه

تشکیل مجدد قرارگاه مقاومت در قریۀ منجهور پنجشیر


گزارش ثقه از منابع مردمی و امنیتی واصل شده است که نشان می دهد ارگ کابل بر اخلال جدی نظم و ثبات در پنجشیر از طریق نفوذ دادن طالبان، داعش و حزب التحریر تصمیم گرفته است. درهمین حال یک هستۀ مسلح مردمی مرکب از سی تا پنجاه رزمنده برای دفاع از حملات احتمالی و تسلط بر معبرهای نورستان و دره پنجشیر، فی الحال درکوه های قریۀ منجهور قرارگاه برپا کرده اند.