-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۱, چهارشنبه

ملاقات استاد عطا محمد نور با هیأت طالبان در دوبیاستاد عطا و یونس قانونی از چشم اشرف غنی افتاده اند. تازه ترین گزارش واصله مشعر است که استاد عطا محمد نور با هیأتی از گروه طالبان در دوبی ملاقات کرده است. جزئیات دیدار مشخص نیست؛ اما یک گزارش الحاقی ازین دیدارهای زنجیره ای بیان می دارد که پای یک سازمان استخباراتی فراتر از حوزه افغانستان نیز درنقش میانجی به جریان کشیده شده است. 

گزینش فوری والی جدید برای ولایت بلخ بخشی از دادوستد های اخیر است. گزارشنامه افغانستان به خوبی یا نحوست این وقایع کاری ندارد و روی خط اطلاع دهی جلو می رود تا چه درنظر آید.  دیدارهای سری استاد عطا روی ساختار و بافت تشکیلاتی حکومت آینده متمرکز بوده است. 

این گزارش ها همزمان است با برخی تغییرات دیگر که گفته می شود استاد عطا محمد نور و یونس قانونی به دلایلی که هنوز روشن نشده، از مهروعطوفت اشرف غنی به ناگهان محروم شده اند. صلاح الدین ربانی نیز نسبت به آن ها نیت و نگاه عادی ندارد. اخیراً آن ها مجبور شدند که به درگاه دکترعبدالله رجوع کنند که قبلاً از نزدیکی با عبدالله حاشا کشیده و برائت میطلبیدند.